Generalforsamling

Generalforsamling

Grundejerforeningen afholder generalforsamling hvert år i april måned.

Til generalforsamlingen beretter bestyrelsen om årets forløb og resultater. Desuden drøftes og tages beslutninger vedrørende driften af det kommende år.

Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. Grundejere, der lejer deres bolig ud, skal være opmærksomme på, at indkaldelsen til generalforsamlingen som udgangspunkt kun omdeles på Regnersvej - med mindre der er ytret klart ønske til bestyrelsen om at indkaldelsen fremsendes til en alternativ adresse. 

Grundejere, som ønsker at få behandlet forslag på generalforsamlingen, skal indsende disse til bestyrelsen senest d. 15. marts. 

 

Herunder finder du materiale fra de seneste års generalforsamlinger.

 

Test af nyhedsbrev