Ordensregler

Ordensregler

Støj
Da vi bor ganske tæt, henstilles det til alle at tage hensyn til andre ved ikke at spille høj musik for åbne vinduer eller i haven.

Støjende maskiner som motorsave, plæneklippere, pladevibratorer osv. må kun anvendes i tidsrummet:

Hverdage: 8.00 – 20.00
Lørdage, søn- og helligdage: 9.00 – 17.00


Antenner
Som angivet i lokalplanen §6.5 må der ikke etableres udendørs antenner. Der må dog opsættes paraboler, forudsat højden til overkanten af parabolen er under 1,80 m.

 

Uindregistrerede køretøjer
Som angivet i lokalplanen §8.3 må uindregistrerede køretøjer ikke opbevares inden for lokalplanområdet.

 

Parkering
Beboerne bedes parkere egne biler inde på egen grund, så vejene holdes fri for parkerede køretøjer. Hvis der ikke er plads til at gæster kan parkere på grunden, må disse i kortere perioder holde på vejen ved parcelhusene og på græsarmeringen ved klyngehusene, dog under hensyntagen til at det skal være muligt at rydde sne i vinterhalvåret. Parkering på græsarmeringen ved klyngehusene er primært beregnet til gæster.

Busser, campingvogne, last-, flytte-, fragtbiler, eller lignende må ikke parkeres på vejarealet, ud over den tid der går med af- og pålæsning (lokalplanen §8.2)

 

Hastighed
Pga. de mange børn i området, henstiller vi at alle kører hensynsfuldt, og ikke over 20 km/t på stikvejene.

 

Hunde
På veje, stier og fællesarealer skal hunde holdes i snor, og hundenes efterladenskaber skal straks fjernes. Hunde må ikke løbe ind i fremmede haver.

 

Udestuer, overdækkede terrasser, carporte m.v.
Opsætning af udestuer, overdækkede terrasser, carporte m.v. må ske efter tilladelse fra kommunens tekniske forvaltning og gældende byggereglementer, og så områdets ensartede udseende bevares.

 

Fortov og græsrabatter
Det påhviler grundejeren at rydde fortov mod vejen og slå græsrabatten mod vejen.

Grus, sten, brænde, lignende må ikke lægges så de er til unødig gene for andre, og må ikke ligge på fortov eller rabat i mere end 7 dage.

 

Farvevalg
For at bevare bebyggelsens samlede udseende, bedes vinduer og udhæng på klyngehusene holdt i de oprindelige farver.

 

Markiser
Markiser kan opsættes efter eget valg.

 

Afbrænding af haveaffald
Affald bortskaffes via kommunens ordninger, og afbrænding er ikke tilladt.