Lokalplan

Lokalplan og fordelingsnøgle

Grundejerforeningen Regnersvej hører under lokalplan 77 - Topperøgel II. Grundejere er forpligtet til at overholde lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen kan downloades herunder.

I tillæg til lokalplanen er der i Grundejerforeningen vedtaget en fordelingsnøgle på 150 m2, som kan anvendes til beregning af bebyggelsesprocenten, eftersom mange af grundene i foreningen i dag har udnyttet bebyggelsesprocenten fuldt ud, jf. lokalplanen. Fordelingsnøglen betyder IKKE, at man kan udvide de enkelte grundes matrikulære størrelse, men det giver mulighed for etablering af skure, mindre tilbygninger, overdækninger og lignende i tilfælde af at bebyggelsesprocenten i lokalplanen allerede er udnyttet fuldt ud. Kommunen skal fortsat ansøges om byggeriet, og hvis fordelingsnøglen ønskes anvendt skal dokumentet fra kommunen vedr. fordelingsnøglen vedlægges byggeansøgningen. Dokumentet kan downloades herunder.